Bøger

Snoezelen I Danmark

 Snoezelnetværk i Danmark, 2022


Snoezelen 7.0, De Ilse Methode

 Ilse Achterberg, 2020


Læring med kroppen forrest

v. Kjeld Fredens, 2018


Sansestimulation hos voksne

v. Birgitte Gammeltoft, 2019


Sansemotorik og samspil – forstå børn, der er svære at forstå 

v. Connie Nissen, 2016


Den følsomme hjerne

v. Susan Hart, 2009


Lev sanseligt

v. Winnie Dunn, 2012


Afspænding, ro og berøring

v. Kerstin Uvnäs Moberg, 2006


Hjerne, liv og læring

v. Peter Thybo


Interoception – the eighth sensory system

v. Kelly Mahler (Engelsk)


How to make a Sensory room for people living with dementia

Lesley Collier, ergoterapeut & Anke Jacobs, indretningsarkitekt
Håndbogen kan hentes her:


Sensational Kids

Lucy Jan Miller

Resumé: Bogen er skrevet som en guide til forældre, der har børn med Sensory Processing Disorder (SPD). Den er skrevet i et lettilgængeligt engelsk, hvilket sandsynligvis hænger sammen med at Doris A. Fuller har været medforfatter. Lucy Miller lægger meget vægt på at arbejde familieorienteret og tværfagligt. Forældrene opfodres til, at kæmpe for barnets rettigheder og finde ”de rigtige” fagpersoner, som tror på og støtter dem i deres kamp for at få en afklaring på barnets vanskeligheder og en fremadrettet interventionsplan.

Bogen er fyldt med eksempler på børn med SPD og deres vanskeligheder, hvilket antyder at Lucy Miller er en forsker der stadig har børn imellem hænderne og lærer meget af at lytte til forældrene.


Sanseintegration hos børn

Alice Jean Ayres 

Resumé: Sanseintegration hos børn beskriver og forklarer sammenhængen mellem forstyrrelser i sansebearbejdning og lærings- og trivselsvanskeligheder hos børn med sanseintegrative dysfunktioner. Bogen oversætter hovedideerne i sanseintegrationsteorien og de forskellige behandlingsformer til almindeligt sprog og beskriver klart karakteren af sanseintegrative dysfunktioner, samt hvordan disse subtile problemer vanskeliggør dagligdagen for børn med disse lidelser og deres forældre, og hvad man kan gøre for at hjælpe.

Denne 2. udgave af bogen er en 25 års jubilæumsudgave tilegnet mindet om A. Jean Ayres. Hun var en foregangskvinde, hvis livsværk grundlæggende har haft betydning for mange familier verden over og har inspireret generationer af terapeuter i deres arbejde med forståelse og behandling af mennesker med sanseintegrative dysfunktioner.

Bogen henvender sig primært til forældre, men har også en bred målgruppe af professioner, bl.a. ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, lærere, læger, sygeplejersker, psykologer og psykiatere.


Om børn og unge med ADHD 

Per Hove Thomsen

Resumé: Børn med ADHD har svært ved at koncentrere sig. De er hyperaktive og impulsive. Omgivelserne føler sig ofte magtesløse og frustrerede over disse børns vanskeligheder og adfærd. []Om børn og unge med ADHD[] giver en grundig gennemgang af forskellige interventions- og behandlingsmodeller, som kan anvendes i skolen, i fritidsordningen og i barnets hjem.

Bogen berører mange facetter af behandlingen, herunder medikamentel behandling, psykoterapi samt behandling i tæt samarbejde med barnets omgivende miljø, for eksempel i form af forældre- grupper og familieterapi. Gennem hele bogen illustreres modeller og metoder ved eksempler fra behandlingsforløb med forældre, børn og pædagoger. Bogen henvender sig til alle, der har berøring med børn og unge med ADHD: pædagoger, lærere, psykologer, psykiatere, sygeplejersker, læger og forældre. Dorte Damm er psykolog på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov.

Hun er specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi. Per Hove Thomsen er professor ved Aarhus Universitet og overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov. Han har i flere år beskæftiget sig indgående med såvel ADHD som andre børne- og ungdomspsykiatriske forstyrrelser. Af Per Hove Thomsen er tidligere udkommet “Om børn og unge med depression” (sammen med Merete Juul Sørensen) og “Om børn og unge med tvangssymptomer”